vpnsuomi.net logo
Search
Close this search box.

Paras VPN

Paras VPN ei ole yksinkertainen asia, sillä siihen vaikuttaa monet eri asiat. Käyttäjillä on aina omanlaiset tarpeensa tietoturvasta huolehtimiseen. Tämän takia yleispätevää parasta VPN-sovellusta on vaikea määrittää. Sen sijaan voidaan kuvailla yleisellä tasolla niitä tekijöitä, jotka tekevät palveluntarjoajasta laadukkaan.

Tärkeintä on aina pohtia ensimmäisenä sitä, minkälaiseen käyttöön VPN-yhteyttä tarvitsee. Esimerkiksi yhteyden nopeus on yksi tärkeimpiä asioita. Mikäli katsot suoratoiston kautta videoita tai siirrät suuria tiedostoja verkon ylitse, silloin palvelun nopeus on tärkeimpiä asioita.

Turvallisuudesta ei kannata koskaan tinkiä silloin, kun kyseessä on VPN. Se nimittäin toimii niin, että kaikki dataliikenne kulkee palveluntarjoajan palvelimien kautta. Mikäli kyseessä ei ole luotettava toimija, saatat altistaa itsesi melkoiseen vaaraan tietoturvan kannalta.

Tässä artikkelissa kerromme sinulle tarkemmin siitä, miten paras VPN löytyy juuri sinulle ja mitä sinun tulee ottaa huomioon VPN:ää valitessasi.

paras vpn

Kuinka valita paras VPN?

Jokaisen käyttäjän kannattaa aina tutkia erilaisia vaihtoehtoja, kun etsinnässä on itselle paras VPN. Sovellukset ja niiden ominaisuudet vaihtelevat paljon aina sen mukaan, minkälainen ohjelma on kyseessä.

Kun tekee vertailua eri VPN-sovellusten välillä, on syytä kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin. Tietysti yksi tärkeimpiä asioita on sovelluksen hinta. Nykyään erittäin monet yritykset tarjoavat VPN-palveluita siten, että käyttäjän on tehtävä määräaikainen sopimus. Palveluiden kulut perustuvat kuukausimaksuihin, jotka pyörivät ohjelmasta riippuen noin 5–20 euron välillä kuukaudessa.

Kaikki eivät välttämättä pidä siitä, että palveluntarjoajan kanssa pitää tehdä pitkä sopimus. Vaikka tällöin kuukausittainen maksu pienenee, tulee pitkät sopimukset kalliiksi varsinkin silloin, jos VPN:lle olisi tarvetta vain lyhyeksi aikaa. Onneksi markkinoilla on myös sellaisia sovelluksia, jotka saa kohtalaisen edullisesti vain kuukauden ajaksi. Suurin osa niistä on vähemmän tunnettuja, jolloin yrityksen taustat kannattaa tarkistaa.

Vertailua kannattaa tehdä myös turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden kannalta. Varsinkin tietoturvaan liittyvät seikat ovat keskiössä silloin, kun kyseessä on VPN. Älä koskaan käytä sellaista VPN-yhteyttä, josta et voi olla varma, että sen tarjoaa luotettava toimija.

Miksi etsiä itselle paras VPN käyttöön?

Monet käyttävät VPN-palveluita siksi, että se lisää tietoturvaa huomattavasti. Kun verkossa käyttää erilaisia palveluita, dataliikennettä ei ole välttämättä suojattu. Tämä aiheuttaa ongelman, jossa jokin ulkopuolinen taho voi kuunnella liikennettä ja etsiä sieltä arkaluontoisia tietoja.

VPN-teknologia on ratkaisu juuri tähän ongelmaan. Se nimittäin salaa kaiken käyttäjän ja verkon välisen liikenteen siten, että data kryptataan. Tällöin liikenne näkyy ulospäin vain sekalaisina merkkijonoina, jotka eivät suoraan tarkoita mitään.

Yksi VPN-palveluiden käyttötarkoitus on myös se, että niillä voi katsoa kotimaisia televisiokanavia silloin, kun on esimerkiksi matkalla ulkomailla. Kansallisten televisiokanavien lähetykset eivät ole katsottavissa silloin, kun laitteen IP-osoite on ulkomainen.

Monet tekevät nykyään etätöitä, jolloin tietoturvallisuus tulee erittäin tärkeäksi. Yritykset ovat perinteisesti tottuneet siihen, että työntekijöiden tietoturvasta huolehditaan ainakin osittain yrityksen sisäverkon kautta. Tilanne on tietysti erilainen silloin, kun työntekijät tekevät työnsä kotoa käsin. Paras VPN voi antaa tällöin lisäsuojaa mahdollisia tietovuotoja vastaan, vaikka toki on olemassa paljon muitakin teknologioita sitä varten.

Paras VPN – yksi ohjelma ei ole välttämättä paras kaikille

Jokaisella käyttäjällä on erilaiset vaatimukset VPN-sovellusta kohtaan. Esimerkiksi osa käyttäjistä saattaa haluta, että verkkoyhteys olisi mahdollisimman nopea VPN:ää käytettäessä. Monet palvelut saattavat olla sellaisia, että ne hidastavat nettiyhteyttä huomattavasti, jolloin esimerkiksi suurten tiedostojen lataamiseen menee paljon aikaa.

Toki suurin osa VPN-palveluista on sellaisia, että käyttäjät voivat valita palvelun myös nopeuden mukaan. Tällöin kuitenkin hinta nousee usein merkittävästi, mikä saattaa aiheuttaa omat ongelmansa. Siksi on hyvä tehdä vertailua eri palveluiden kautta, jotta jokainen voisi löytää parhaan VPN-ohjelman juuri itselleen.

Lisäksi VPN-sovellukset eroavat paljon siinä, miten ne säilyttävät tietoa. Jos et halua jättää minkäänlaisia jälkiä itsestäsi palveluun, silloin VPN:n pitäisi toimia ilman, että se kirjoittaa palvelimelle lokitiedostoja. Monet varsinkin suuremmat yritykset yleensä haluavat pitää oikeuden kirjoittaa lokeja, minkä takia ne eivät välttämättä sovellu kaikille.

Paras VPN sopii omiin tarpeisiin

Koska palveluntarjoajat eroavat paljon toisistaan, jokaisen käyttäjän kannattaa tehdä mahdollisimman paljon vertailua niiden välillä. Suurimmat erot tulevat siinä, tarvitsetko nopeaa internet-yhteyttä tai haluatko olla mahdollisimman anonyymi verkossa. Lisäksi kustannuksia on aina hyvä pohtia, eikä VPN:stä kannata maksaa itseään kipeäksi.

Nykyään suuri osa ihmisistä käyttää verkossa enimmäkseen mobiililaitteita. Tämän takia on hyvä tarkistaa myös se, tukeeko VPN-sovellus älypuhelimia ja tabletteja. Paras VPN on sellainen, että sen käyttäminen onnistuu myös älylaitteilla. Sen lisäksi VPN:n käyttö tulisi olla mahdollisimman helppoa mobiililaitteilla.

Tämän takia varsinkin suurimmat VPN-sovelluksia tekevät yritykset ovat tehneet älylaitteille omat sovellukset. Tällöin käyttäjien tarvitsee asentaa sovellus omaan laitteeseen. Mobiililaitteen käyttöjärjestelmällä ei ole niin väliä, sillä parhaat sovellukset toimivat sekä Android- että iOS-käyttöjärjestelmissä.

Paras VPN on luotettava

Luotettavuus on yksi tärkeimmistä asioista, kun tekee itselleen valintaa sopivasta VPN:stä. Käyttäjä odottaa sitä, että oma data on suojassa yhteyden ulkopuolelta tulevilta vaaroilta. Yleensä halutaan myös uskoa siihen, mitä palveluntarjoaja palveluiltaan lupaa, mutta etukäteen näiden asioiden selvittäminen saattaa olla vaikeita.

Pelko siitä, että omat tiedot päätyvät kolmansille osapuolille on myös todellinen uhka ja vertailuja palveluntarjoajien kesken on tehtävä tarkasti. Jos tarjous näyttää liian hyvältä ollakseen totta, on järkevää pysähtyä hetkeksi miettimään, voiko se olla totta ja onko palveluun piilotettuna jotakin, mitä ei mainosteta julkisesti.

Tietosuojaseloste ja käyttöehdot on aina luettava tarkasti ennen kuin palvelua ottaa käyttöön. Selosteen on kerrottava käyttäjälle, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin sitä tietoa käytetään sekä kuinka pitkään tietoja pidetään tallessa. Lisäksi käyttäjälle on kerrottava, luovutetaanko tietoa eteenpäin ja mihin tarkoitukseen.

Kuinka monta palvelinta VPN-palveluntarjoajalla tulisi olla käytössä?

Palvelimien määrä yleensä ratkaisee sen, kuinka nopea VPN-yhteys on. Mitä enemmän palvelimia, sitä vähemmän käyttäjät kuormittavat yhtä serveriä. Tämä tietysti näkyy suoraan siinä, että palvelua on nopea käyttää.

On hyvin yleistä, että ihmiset karsastavat VPN:n käyttämistä, koska se hidastaa verkkoyhteyttä liikaa. Tällöin kannattaakin panostaa sellaisiin palveluntarjoajiin, jotka lupaavat riittävän nopea kaistan palveluilleen. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän on maksettava palvelun käyttämisestä.

Suuri määrä palvelimia saattaa olla tietoturvariski

Mikäli VPN-sovelluksella on käytössä tuhansia palvelimia, se muodostaa aina riskin tietoturvan kannalta. Tietomurtojen todennäköisyys kasvaa aina sitä mukaan, mitä enemmän verkossa on servereitä. Tätä kannattaa punnita varsinkin silloin, jos tavoittelet mahdollisimman nopeaa verkkoyhteyttä. Monesti paras VPN on sekä nopea että turvallinen käyttää.

Tarkista, kuka omistaa VPN-palvelimet

Jos palveluntarjoajalla on suuri määrä palvelimia, se tarkoittaa silloin sitä, että ne on yleensä hankittu kolmannelta osapuolelta. Vain harvat yritykset omistavat kaikki käyttämiään palvelimia, sillä se ei olisi kustannustehokasta.

Tämä muodostaa tietoturvaan liittyvän ongelman käyttäjien kannalta. Mikäli palvelimia on hankittu eri maista, silloin paikallinen lainsäädäntö ei välttämättä ole ajantasalla. Luonnollisesti myös palvelimien ylläpitäjä saattaa toimia epärehellisesti, vaikka itse VPN:ää tarjoava yritys toimisi vastuullisesti.

Lähtökohtaisesti on sitä parempi, mitä enemmän palveluntarjoajalla on omia palvelimia. Asian voi helposti tarkistaa jokaisen yrityksen omilta verkkosivuilta.

Tarvitsetko välttämättä suurta määrää palvelimia?

Käyttäjän kannattaa huomioida omat tarpeensa VPN-sovelluksen suhteen. Mikäli et lataa suuria tiedostoja verkosta, et välttämättä tarvitse kovinkaan nopeaa VPN-yhteyttä. Tällöin kannattaa panostaa enemmän palvelun tietoturvaan ja suosia sellaisia palveluntarjoajia, jotka toimivat pienemmällä serverikapasiteetilla.

Mikäli pääasiassa käytät nettiä sähköpostien lähettämiseen, silloin hieman hitaampikin VPN-yhteys ajaa asiansa. Tilanne on sama silloin, jos käyttämäsi tietokoneohjelmat ovat sellaisia, että ne toimivat lokaalisti ja on asennettuna omalle koneelle. Nopeampi VPN-yhteys ei välttämättä tuo tällöin tarvittavaa lisäarvoa käyttäjälle, jotta siitä kannattaisi maksaa.

Paras VPN sijaitsee mahdollisimman lähellä

Kun olet tutkimassa erilaisia VPN-sovelluksia, kannattaa myös tarkistaa se, missä maissa niiden palvelimet sijaitsevat. Aina kannattaa suosia sellaisia palveluita, joissa serverit ovat fyysisesti mahdollisimman lähellä sitä maantieteellistä paikkaa, josta käsin aiot palvelua käyttää.

Servereiden sijainnit vaihtelevat paljon, mutta parhaat VPN-palvelut kattavat lähes koko maailman. Tällöin on hyvä pohtia myös sitä, minkälaisia lainsäädäntöjä eri maissa on. Pääsääntöisesti kannattaa käyttää vain sellaisten maiden palvelimia, jotka ovat ottaneet huomioon tavallisten käyttäjien yksityisyyden esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Miksi VPN-palvelun tarjoajan kotimaa vaikuttaa ostopäätökseen?

Jokainen palveluntarjoaja joutuu toimimaan sen maan lakien mukaan, jossa se pitää toimistoaan. Koska eri maiden lainsäädäntö vaihtelee paljon, sillä on suora vaikutus myös yrityksen toimintaan.

VPN-palvelun tärkein ominaisuus on se, että sen kautta käyttäjä voi turvata omat tietonsa verkossa. Lisäksi sen olisi tarkoitus parantaa tietoturvaa siten, että eri verkkopalveluita voi käyttää anonyymisti.

Nämä seikat eivät välttämättä onnistu niissä tapauksissa, joissa maan lainsäädäntö velvoittaa yritystä luovuttamaan dataliikenteen tietoja esimerkiksi viranomaisille. Siksi jokaisen käyttäjän kannattaa pohtia sitä, millä tavalla VPN-palvelun kotimaa vaikuttaa ostopäätökseen.

vpn-palvelut ja paras vpn

Sääntelyn vähäisyys aiheuttaa omat ongelmansa

Toisaalta ongelmaksi saattaa muodostua myös se, ettei jonkin maan laki rajoita tietojen keräämistä käyttäjistä. Tällöin palvelun ylläpitäjä voi kerätä käyttäjistään tietoa liiankin vapaasti ja myydä niitä eteenpäin muille yrityksille.

Jos esimerkiksi työskentelet alalla, jossa käsitellään paljon arkaluontoisia tietoja, tämä saattaa muodostua ongelmaksi. Monilla yrityksillä on liiketoimintaan liittyviä salaisuuksia, joita ei mielellään luovuttaisi ulkopuolisille. Näin ollen sääntelyn vähäisyys voi olla vakava ongelma yrityksen tietoturvan kannalta ja siksi on etsittävä yritykselle paras VPN käyttöön.

Paras VPN ei tule näistä maista

Useat maat kokevat uhaksi sen, että käyttäjät voivat toimia verkossa ilman, että heidän toimiaan ei voi seurata mitenkään. Tästä syystä johtuen on muodostettu järjestö nimeltään 14 Eyes. Kaikki tähän yhteisöön kuuluvat maat ovat sopineet, että ne voivat jakaa siinä maassa toimivien verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja ilman, että käyttäjät saavat tietää siitä.

Tämä voi olla luonnollisesti ongelma monille käyttäjille. Sen takia VPN-sovellusta ei kannata hankkia seuraavista maista: Alanko­maat, Australia, Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska, USA ja Uusi-Seelanti.

Jos haluat vaalia anonymiteettiä verkossa, pyri välttämään sellaisia palveluntarjoajia, jotka toimivat näistä edellä mainituista maista käsin. Hyvää tässä on se, ettei Suomi löydy listalta, jolloin suomalaisten yritysten ei tarvitse luovuttaa tietoja ulkopuolisille tiedusteluun keskittyneille viranomaisille. Paras VPN voi siis löytyä niinkin läheltä kuin Suomesta. Siksi VPN Suomi voi olla tutustumisen arvoinen asia, jos etsinnässä on Suomen paras VPN.

Mitä 14 Eyes allianssi tekee?

Valvonta allianssi on sopimus siitä, miten nämä liittoumaan kuuluvat maat jakavat tiedustelutietoja keskenään. Sen alkuperä juontaa jo hyvin kauas eli vuoteen 1943, jolloin Iso-Britannia ja Yhdysvallat tekivät viestintätiedustelusopimuksen. Sen alkuperäinen tarkoitus oli työskennellä yhdessä yhteistä vihollista eli silloista Neuvostoliittoa vastaan.

Tuosta on kulunut jo pitkälti aikaa ja nykyisin allianssi yhdistetään vahvasti internetin tietosuojakeskusteluihin. Näiden 14 maan partnereina pidetään lisäksi muutamaa maata, jotka ovat Israel, Japani, Etelä-Korea, Singapore sekä Ison-Britannian merentakaisia alueita kuten Britannian Neitsytsaaria.

Tämän liittouman avulla maat voivat vakoilla oman maansa kansalaisia. Vakoilu toisen maan maaperällä olisi käytännössä laitonta, mutta allianssin avulla he voivat pyytää apua toisen maan vakoiluorganisaatiolta. Tästä on hyvä esimerkki Edward Snowdenin tapaus.

Miten allianssi vaikutta VPN -toimintaan? Jos käytät VPN:ää täysin laillisiin asioihin, kukaan ei sinusta kiinnostu. Se on tosiasia. Tämän tasoinen tiedustelutoiminta on tarkoitettu vähän suurempaan toimintaan. Mutta jos taka-ajatuksena on tehdä jotakin laitonta, niin silloin on syytä olla varovainen.

Laki määrää tietojen käsittelystä

VPN -palveluntarjoajan kotimaa on eräänlainen riski palvelun hankkimisessa. Ne ovat yrityksiä, jotka toimivat tietyssä maassa ja siksi heidän on noudatettava juuri sen maan lakeja sekä asetuksia. Jos laki määrää, että käyttäjistä on kerättävä tietynlaista lokitietoa ja ne pitää luovuttaa viranomaisille, niin silloin yritysten on tehtävä näin pystyäkseen jatkamaan toimintaansa.

Suurin ongelma onkin se, että käyttäjät eivät tarkkaan tiedä, mitä tietoja heistä kerätään, milloin niitä luovutetaan eteenpäin ja mitä tiedoilla tehdään sen jälkeen. Eikä ajattelua helpota myöskään se, että lait voivat muuttua jossakin välissä eli se, mikä oli ennen sallittua, onkin nyt kiellettyä. Jos hankit palvelusi ulkomaiselta palveluntarjoajalta, sinuun ei kohdistu Suomen lait vaan kyseisen maan, joka on palveluntarjoajan kotimaa.

Miksi palvelimien lokitiedot ovat tärkeitä?

Mikäli olet koskaan lukenut arvosteluja erilaista VPN-sovelluksista, niissä mainitaan lähes poikkeuksetta, tallentaako palvelimet lokitietoihin tietoja käyttäjistä. Tämä on tärkeä asia siinä mielessä, että VPN:n tarkoitus on suojata käyttäjää siltä, että hänen toimiaan voi seurata verkossa.

Kaikissa palveluissa tallennetaan aina jotakin

Jotta VPN:ää voi käyttää, jotain tietoja tarvitsee aina tallentaa palvelimille. Palvelun pitää esimerkiksi osata yksilöidä jokainen käyttäjä, jotta se voi tietää, käytätkö maksullista vai ilmaista versiota palvelusta.

Toisaalta huomioon kannattaa ottaa se, tarvitseeko käyttäjän todistaa omaa henkilöllisyys palvelussa. Jos ei, niin silloin palvelussa on lähinnä tieto käyttäjän tunnuksesta, salasanasta sekä siitä, onko sen käyttämisestä maksettu mitään. Jokainen käyttäjä on tällöin kuitenkin anonyymi siinä mielessä, ettei hänen henkilöllisyyttä voida tietää sen tarkemmin.

Mikä on haitallista tietojen tallentamista lokitietoihin?

Haitalliseksi lokitietojen tallentaminen muuttuu silloin, jos palvelu pitää yllä tietoa esimerkiksi siitä, minkälaisilla verkkosivuilla olet vieraillut. Samoin ongelmallista on sellainen tietojen tallentaminen, jossa seurataan käyttäjän tekemiä ostoksia verkossa tai muita vastaavia asioita.

Nämä kaikki tekijät sotivat VPN:n alkuperäistä ideaa vastaan, jossa käyttäjän toimintaa verkossa pyritään salaamaan ulkopuolisilta. Erityisen tärkeää lokitiedostojen tallentaminen on niille, jotka haluavat pitää itsensä mahdollisimman anonyyminä verkossa.

Lokitietoja ei tallenneta – markkinointia vai todellisuutta?

On olemassa useita esimerkkejä siitä, jolloin palveluntarjoaja on ilmoittanut käyttäjilleen, ettei se tallenna esimerkiksi heidän selaushistoriaansa palvelimille. Tästä huolimatta on saattanut käydä ilmi, että yritys on tallentanut ja käyttänyt tietoja esimerkiksi oman liiketoiminnan hyödyntämiseksi.

Muista siis aina lukea arvosteluja ja muiden käyttäjien kokemuksia, ennen kuin valitset VPN-palveluntarjoajan itsellesi.

Kaikista palveluista syntyy lokia

Jotkut tiedot ovat tärkeitä ja välttämättömiä, että palvelut voivat toimia. Palveluntarjoaja pystyy yksilöimään käyttäjän ja varsinkin sen, onko hänellä oikeutta käyttää palvelua vai ei ja toisaalta kysymys on myös siitä, kuka hän on. Jos palvelu on maksullinen, niin yrityksen on käytännössä tiedettävä, onko palvelusta maksettu ja sitä saa käyttää, montako käyttölupaa sopimukseen kuuluu ja milloin sopimus päättyy. Nämä ovat kuitenkin eri asia kuin se loki, joka syntyy käytön yhteydessä.

Se, mitä käyttäjä tekee netissä, on hänen yksityisasiansa ja siitä lokitiedon pitäminen on enemmän huolestuttavaa kuin sopimukseen liittyvät tiedot. Jos palveluntarjoaja tallentaa sinusta hyvin tarkkoja tietoja istuntosi aikana, toiminta ei kuulosta kovin luotettavalta.

Suhteellisen moni palveluntarjoaja on jäänyt myös kiinni siitä, etteivät he tallenna tietoja ja tilanne onkin juuri päinvastainen. Jos he mainostavat hyvin vahvasti, että no logs, niin siihen on suhtauduttava varauksella. Totuushan on, että tämä väite on helppo esittää, mutta suhteellisen vaikea todistaa.

Onko ilmainen VPN kaikkein paras VPN?

VPN-ohjelmia on saatavilla paljon myös täysin ilmaiseksi. Silloin sen käyttämisestä ei tarvitse maksaa mitään, mutta luonnollisesti palvelu ei ole aivan samalla tasolla kuin monissa maksullisissa versioissa.

Ilmaiset VPN-palvelut ovat silloin hyviä vaihtoehtoja, jos et halua maksaa palvelusta mitään ja yhteyden nopeus ei ole kovinkaan tärkeä. Jotkin verkkoselaimet saattavat tarjota VPN-ominaisuuden ilmaiseksi, jolloin se tulee kätevästi selaimen mukana. Lue alta, onko ilmainen VPN sinulle paras VPN.

Palveluiden ylläpito maksaa rahaa

Yleensä huonoin puoli ilmaisissa VPN-sovelluksissa on se, että ne toimivat suhteellisen hitaasti. Tämä johtuu tietysti siitä, että niiden palveluissa ei käytetä niin tehokkaita palvelimia. Lisäksi niiden lukumäärä on pieni, jolloin kuormitus yhtä palvelinta kohtaan kasvaa.

Lisäksi käytettävien palvelimien maat ovat usein hyvin rajoitettuja. Tällöin et välttämättä voi löytää vaihtoehdoksi esimerkiksi Suomea, mikäli haluaisit käyttää jotakin kotimaan verkkopalveluita.

Ilmainen VPN ei välttämättä ole paras VPN

Koska VPN-palveluiden ylläpitäminen maksaa, se tarkoittaa sitä, että palvelua ylläpitävä taho saattaa myydä tietojasi muihin verkkopalveluihin. Se on tietysti ongelma yksityisyyden kannalta, sillä monet haluat käyttää VPN:ää juuri tietosuojan takia.

Ilmaiset VPN-palvelut saattavat olla tieturvariski

Mikäli haluat kuitenkin käyttää ilmaisia sovelluksia, niiden taustat kannattaa tutkia mahdollisimman tarkasti. Ilmaiset VPN-palvelut nimittäin muodostavat todella helposti riskin tietoturvan kannalta. Ylläpitäjät saattavat olla ketä tahansa, eikä heillä välttämättä ole aina käyttäjien turvallisuus ensisijaisena motiivina palvelun ylläpitämiselle.

Palveluja saatetaan rahoittaa myös siten, että käyttäjille näytetään mainoksia. Nämäkin luovat oman riskin tietoturvallisuuden kannalta. Mikäli käyttäjä klikkaa mainosta, se avaa verkkoselaimen ja vie käyttäjän muihin palveluihin. Tällöin voi joutua helposti esimerkiksi urkinnan kohteeksi, joten mainosten kanssa on hyvä olla valppaana.

Paras VPN on maksullinen

Edellä mainittujen syiden johdosta paras vaihtoehto VPN-palveluksi on maksulliset versiot. Tällöin voit saada helposti lisätietoja siitä, minkälainen yritys on toiminnan takana. Parhaat ylläpitäjät ovat sellaisia, jotka kertovat avoimesti järjestelmän toiminnasta. Näin käyttäjät voivat käydä läpi ominaisuuksia ja tehdä päätöksen niiden mukaan.

Tekemällä vertailua eri VPN-palveluiden kanssa voi päästä suhteellisen helposti kärryille siitä, onko siihen syytä luottaa. Verkosta voi saada paljon tietoa eri palveluihin liittyen. Siksi jokaisen käyttäjän kannattaa varata aikaa riittävästi vertailun tekemiselle, jotta se paras VPN löytyisi.

Suostut tietojesi myyntiin käyttämällä ilmaista palvelua

Ilmainen palvelu voi myydä tietojasi eteenpäin silloin, kun käytät palvelua ja sinusta kerätään lokitietoa. He seuraavat tarkoin toimintaasi internetissä ja keräävät tarkkaa tietoa siitä, että missä sivuilla kävit, mitä selailit ja mitä ostit, jos teit ostoksia. Nämä tiedot kelpaavat hyvin isoille mainostajille, jotka hyödyntävät dataa.

Et voi lisäksi valittaa asiasta, koska ottaessasi palvelun käyttöön, olet tullut luvanneeksi, että tietojasi käytetään markkinointitarkoituksissa. Vaikka itse kuvittelit, että lähes anonyyminä surffaillessasi sinusta ei jää mitään tietoa, niin siinä erehdyt pahemman kerran. VPN Suomi suosittelee tutustumaan ehtoihin ja yksityisyyteen tarkasti.

Tiedot voivat joutua myös rikollisille

Sinun on myös huomioitava se, että kaikki tietosi eivät välttämättä päädy mainostajille ja markkinointiin vaan osa niistä voi päätyä tietämättäsi myös rikollisille. Pahimmassa tapauksessa voi tapahtua identiteettivarkaus ja voi kestää jonkin aikaa ennen kuin huomaat, mitä on tapahtunut. Asian selvittäminen on hankalaa, vie aikaa sekä välttämättä sitä ei koskaan kyetä selvittämään loppuun asti.

Sinulle voidaan myös näyttää mainoksia näytölläsi etkä voi niitä klikata pois. Mainoksen klikkaaminen voi viedä sinut jollekin täysin epämääräiselle sivulle ja välttämättä siinä vaiheessa yhteytesi ei enää suojattu. Sinun on järkevää miettiä hyvin tarkasti, että haluatko henkilökohtaiset tietosi tällaiselle vaaralle alttiiksi.

Paras VPN voi luvata paljon

Kun olet löytänyt sopivan VPN-sovelluksen, ensimmäisenä kannattaa lukea sen yksityisyyteen liittyvät asiat. Jokainen sovelluskehittäjä julkaisee yksityisyyskäytäntöihin liittyvän dokumentaation, joka on aina syytä käydä läpi. Mikäli et ymmärrä lakiteknistä kapulakieltä, voit aina ottaa yhteyttä myös asiakaspalveluun ja kysyä sinua askarruttavista asioista. Käy läpi ainakin seuraavaksi kerrotut asiat, jotta varmistut siitä, onko kyseessä paras VPN.

Käy läpi palveluntarjoajan tietosuojakäytännöt

Tietosuojakäytännöissä määritellään se, miten palveluntarjoaja käyttää käyttäjistä saatavaa tietoa hyväkseen. Se onkin erinomainen lähde silloin, kun haluat tietää tarkemmin, mitä kaikkea palvelu tallettaa sinun toiminnastasi.

Yksityisyyteen liittyvät asiat tulisi olla selkokielellä kirjoitettu ja helposti löydettäviä. Mikäli jostain syystä niitä on vaikea löytää, hälytyskellojen pitäisi soida välittömästi. Läpinäkyvyys on erittäin tärkeä asia nykypäivänä. Luotettavat yritykset pyrkivät kertomaan toiminnastaan avoimesti siten, että tiedot on löydettävissä julkisesti. Paras VPN suojaa tietosi aina.

Älä luota arvosteluihin ja vertailuihin sokeasti

Vertailun tekeminen on viime kädessä taitolaji. Maalaisjärki on hyvä pitää aina mukana, minkä lisäksi tarvitaan aimo annos medialukutaitoja. Monet arvostelut ja vertailut saattavat olla nimittäin kirjoitettu siten, että sovelluksen kehittäjä maksaa niiden tekijälle rahaa.

Kyseessä on siis viime kädessä markkinointikeino, joka tunnetaan myös nimellä affiliaattimainonta. Jos näin on, kirjoitettu arvostelu saattaa olla puolueellinen. Myös yksittäisten ihmisten kokemukset saattavat perustua keksittyihin henkilöihin.

Jokainen käyttäjä voi suojautua tällaista vastaan kohtalaisen helposti. Muista aina lukea arvosteluja ja kokemuksia mahdollisimman useasta eri lähteestä. Näin voit helposti saada totuudenmukaisen kuvan siitä, minkälaisia palveluita markkinoilla itse asiassa on olemassa.

Mikä on paras VPN-yhteys?

VPN-yhteydellä tarkoitetaan verkkoliikenteessä ylimääräistä kerrosta, joka suojaa verkon ylitse liikkuvaa dataa. Kun käyttäjä ottaa yhteyden johonkin verkkopalveluun, niiden välillä liikkuu enemmän tai vähemmän tietoa. Tätä tietoa voidaan suojata erilaisten teknologioiden avulla siten, etteivät ulkopuoliset toimijat pysty ottamaan selvää, minkälaista dataa kahden pisteen välillä liikutellaan.

Miten paras VPN itse asiassa toimii?

Käytännössä VPN-teknologia toimii siten, että aluksi dataliikenne menee VPN-palvelimille, josta se ohjataan varsinaiseen kohteeseen. Jos haluat lukea esimerkiksi uutisia ja sinulla on VPN-yhteys päällä, aluksi laitteesi ottaa yhteyttä VPN-palvelimeen, josta se käännetään haluamaasi palveluun. Yhteydet käyttäjän ja palvelun välillä on suojattu siten, etteivät muut pääse urkkimaan tietojen vaihtoa.

Toisin sanoen VPN-palvelu on oma verkkonsa, jonka kautta kaikki liikenne kulkee ensimmäisenä. Vasta sen jälkeen verkosta ollaan yhteydessä ulkomaailmaan. Juuri tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että käyttää ainoastaan luotettavia ja turvallisia VPN-palveluita.

Paras VPN suojaa aina IP-osoitteesi

IP-osoitteen suojaaminen on yksi tärkeimpiä tekijöitä VPN:n toiminnassa. Se tarkoittaa sitä, että eri verkkopalvelujen palvelimet eivät pysty yksilöimään käyttäjiä niiden IP-osoitteiden perusteella.

Mikä IP-osoite itse asiassa on? Mikäli otetaan analogia oikeasta maailmasta, se tarkoittaa samaa asiaa kuin jokaisen ihmisen postiosoite. Jotta tietoliikenneyhteys voidaan ylipäätään ottaa, pitää tietää kohteen ja lähteen IP-osoite. Niiden avulla voidaan muodostaa keskusteluyhteys kahden eri laitteen välillä.

Paras VPN-palvelu saattaa kerätä tietojasi

Tietoturvan kannalta VPN-palveluissa on aina ongelmana se, kuinka luotettava toimija on kyseessä. Mikäli käyttäjä ohjaa kaiken verkkoliikenteen palvelujen kautta, silloin ne voivat kerätä massiivisen määrän tietoja jokaisesta käyttäjästä. Tämän takia on erityisen tärkeää valita vain luotettavia palveluita.

Parhaassa tapauksessa VPN-palvelu antaa käyttäjille todella paljon lisäturvaa netin käyttöön liittyen. Käyttäjän tietoa on lähes mahdotonta seurata, minkä lisäksi IP-osoitteen salaaminen mahdollistaa sen, että käyttäjä näkyy anonyymina verkossa.

Tilanne on täysin eri silloin, jos kyseessä on epärehellinen toimija. Tällöin tiedot ovat vapaata riistaa ja VPN-palveluntarjoaja voi myydä kenen tahansa käyttäjän tietoja eteenpäin. Lisäksi niitä saatetaan käyttää hyväksi tiedusteluorganisaatioiden toimesta, mikä tekee tilanteesta vielä vakavamman.

Valtiollisen tiedustelun kannalta onkin tärkeää välttää esimerkiksi Venäjällä tai Kiinassa tapahtuvaa toimintaa. Näissä maissa toimivat yritykset saattavat määritellä yksityisyydensuojan epäselväksi, minkä lisäksi on hyvinkin mahdollista, että toiminnan takana saattavat olla valtiolliset toimijat.

VPN-palveluiden käyttäminen tulisi olla helppoa

Varsinkin VPN-palveluiden alkuaikoina niiden käyttämiseen tarvittiin ainakin jonkin verran tietoteknisiä taitoja. Porttien konfigurointi ja muut asetukset tuli tehdä manuaalisesti, mikä saattoi olla liian hankalaa tavalliselle käyttäjälle.

Hyvä uutinen on kuitenkin se, että palveluiden käyttäminen on helpottunut paljon viime vuosien aikana. Nykyään palvelut tarjoavat ohjelmia, joiden asentaminen on helppoa. Samalla ne huolehtivat siitä, että yhteyden ottaminen niiden palvelimiin on automatisoitu. Näin käyttäjien ei välttämättä tarvitse tehdä konfiguraatioita itse, vaan kaikki on tehty jo valmiiksi.

VPN-palvelut mobiililaitteisiin

Mobiililaitteiden merkitys ihmisten netin käytössä kasvaa jatkuvasti. Monet ihmiset eivät enää tarvitse edes tietokonetta, sillä älylaitteiden avulla voi hoitaa sähköpostien lähettämisen, uutisten lukemisen ja videoiden katsomisen aivan samalla tavalla.

Lisäksi älylaitteet ovat yhä yleisempiä myös työnteon kannalta. Tällöin on tietysti hyvä, että VPN-palveluita on mahdollista käyttää myös mobiilissa.

Varsinkin suurimmat palveluidentarjoajat ovat panostaneet paljon myös mobiililaitteisiin. Siksi niihin on mahdollista saada omat sovellukset. Jos sinulla on maksettu VPN-palvelu ja olet luonut tunnukset sinne, voit käyttää samoja tunnuksia myös mobiilisovellusten yhteydessä.

Millainen on hyvä palveluntarjoaja ja paras VPN

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, millainen tarve sinulla on ja mitä kaikkea haluat internetissä tehdä. Jos tärkein kriteeri on se, että haluat liikenteesi salattavan ja sen, että piilotat todellisen osoitteesi, palveluntarjoajia on suhteellisen paljon.

Tuo äskeinen ei kuitenkaan täysin riitä, vaan palvelussa ja tuotteessa pitää lisäksi olla ominaisuuksia, joilla voit rauhassa surffailla netissä eikä sinua häiritse sen enempää haitalliset sivustot kuin sinua jatkuvasti sekä aktiivisesti seuraavat trackerit.

Yhä useampi palveluntarjoaja haluaa korostaa sitä, että he haluavat suojata kaikin mahdollisin keinoin yksityisyyttäsi ja tietojasi, mutta siihen ei sisälly se, että he haluavat suojata sinua silloin, jos mielessäsi on rikollinen toiminta. Lyhyesti voikin sanoa, että hyvä palveluntarjoaja on sellainen, joka suojaa käyttäjää eikä tietoja viranomaisille voida luovuttaa ilman oikeuden päätöstä.

Pelaaminen kiinnostaa, pitääkö silloin suojautua

Moni mieltää pelaamisen sellaisena, että silloin ei tarvitse suojautua yhtä monipuolisesti kuin käyttäessä esimerkiksi pankkitunnuksia avoimen verkon kautta. Enemmän pelannut tietää, että pelitilillä voi olla jopa tuhansien eurojen edestä erilaista tavaraa kuten skinejä. Lisäksi kaikki pelitunnit ja koko edistyminen on tunnuksen takana, joten jokainen voi kuvitella, mitä tapahtuu, jos pelitunnus joutuu vääriin käsiin.

Sekin on varsin selvää, että tietoturva tulee olla pelaajalla ikään kuin taustalla eli se ei saa missään nimessä häiritä itse pelaamista. Silloin tarvitaan sellainen VPN-yhteys, joka ei hidasta toimintaa, antaa käyttäjän pelata ja toimii nöyrästi taustalla. Pelaajan on saatava keskittyä olennaiseen eli pelaamiseen. Kaiken muun on toimittava ilman häiriöitä.

Pelaajan on kyettävä suojaamaan salasanat sekä identiteetti. Käyttäjän tiedot eivät saa vuotaa niin sanottuun pimeään verkkoon. Pelaaminen onnistuu myös ulkomailla sijaitsevien palvelimien kautta, koska silloin IP-osoite muuttuu osoittamaan oikeaan maahan. Eli Paras VPN on tärkeä väline myös näissä tilanteissa.

paras vpn puhelimessa

Yhteenveto: Paras VPN

VPN-palveluja on tarjolla nykyään netissä enemmän kuin koskaan enemmän. Tämä johtaa helposti siihen, että on vaikea löytää paras VPN juuri itselle. Vertailun tekeminen saattaa olla myös haastavaa, sillä käyttäjien tulee tietää, minkälaisia asioita palveluissa kannattaa vertailla.

Joka tapauksessa tärkeintä on huolehtia siitä, että palvelun käyttäminen on turvallista. Koska VPN-yhteyden kautta kaikki data kulkee palvelun omien palvelinten kautta, tietoturvallisuus tulee tärkeäksi tekijäksi. Mikäli palveluntarjoaja on epärehellinen, se voi käyttää tietoja omia tarkoitusperiä varten.

Tämän takia järkevintä on valita sellainen palvelu, jonka käyttämisestä joutuu maksamaan. Ilmaiset VPN-palvelut voivat ajaa asiansa silloin, jos tietoturvan tarve ei ole niin suuri. Toinen huono puoli niissä on se, ettei verkkoyhteys ole niin nopea kuin maksullisia palveluilta käytettäessä.

Usein kysytyt kysymykset

Internet on nykyään yhä tärkeämmässä asemassa ihmisten arjessa. Tämän takia tietoturvaan liittyvät asiat ovat erityisessä asemassa. Paras VPN antaa käyttäjille paljon lisäsuojaa mahdollisia väärinkäytöksiä vastaan netissä.

Nykyään suurin osa VPN-palveluista toimii sovelluksen kautta. Aluksi sinun on rekisteröidyttävä palveluun, minkä jälkeen voit ostaa palvelun omaan käyttöösi. Seuraavaksi tulee asentaa sovellus, johon pitää kirjautua omilla tunnuksilla. Sitten VPN-yhteys on käytössä laitteessasi.

Jokaisella käyttäjällä on omat vaatimukset VPN:ää kohtaan. Huomiota kannattaa kiinnittää kustannuksiin, helppokäyttöisyyteen, palvelun nopeuteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen, kun etsinnässä on paras VPN.

Kaupalliset VPN-palvelut on suunnattu joko yksityishenkilöille tai yrityksille. Jos haluat käyttää henkilökohtaista VPN-yhteyttä, silloin kannattaa hankkia itselleen sellainen. Työnantajan VPN-yhteys saattaa olla sellainen, jossa työnantajalla on pääsy verkkoliikenteesi.

VPN on erittäin turvallinen palvelu silloin, kun sen hankkii jonkin luotettavan toimijan kautta. Muista aina tehdä vertailua ja lukea kustakin palvelutarjoajasta monesta eri lähteestä. Mikäli palvelu vaikuttaa jollakin tapaa epäilyttävältä, sellaista ei kannata itselleen hankkia.

Varsinkin ilmaiset VPN-sovellukset ovat sellaisia, että niiden käyttäminen hidastaa ainakin verkon toimintaa. Tämä johtuu siitä, että niissä ei ole käytössä niin paljon palvelimia kuin maksullisissa. Nykyaikaiset VPN-sovellukset eivät juurikaan hidasta laitteita, mikäli ne ovat laadukkaita ja käytettävä laite riittävän uusi.

Sovellusten asentaminen on viime kädessä hyvin samanlaista kuin muiden sovellusten. Jokainen palveluntarjoaja on tehnyt sovelluksen eri käyttöjärjestelmille, jolloin kaikenlaiset laitteet soveltuvat niiden käyttämiseen. Tarkemmat ohjeet sovellusten asentamiseen voit löytää jokaisen palvelun yhteydestä.